Menu

thuphap Chuyên Mục

Đánh giá ưu và nhược điểm của phương thức vận chuyển hàng hóa Bắc Nam bằng đường sắt

Tại nước ta, có 4 hình thức vận tải chủ yếu được nhiều người lựa chọn sử dụng là vận tải hàng hóa bằng đường bộ, đường sắt, đường thưyr và đường hàng không, mỗi hĩnh thức vận tải đều có những ưu điểm và nhược điêm riêng tùy theo chức năng, loại hàng hóa,